Make your own free website on Tripod.com

Penjodoh bilangan

Tekalah!

Padankan penjodoh bilangan yang sesuai di sebelah kanan kepada perkataan-perkataan yang sesuai di sebelah kiri.