Make your own free website on Tripod.com

Teka Silangkata

Lengkapkan Teka Silangkata ini. Kemudian, tekan butang "Periksa" untuk memeriksa jawapan anda. JIkalau anda menghadapi kesukaran, tekan butang "Klu" untuk mendapatkan huruf pertama. Klik di nombor-nombor untuk melihat pembayang soalan tersebut.

 1     2        
3            
        4    
          
   5         
          
 6       7      
          
  8          
          
    9        
          
          
    10